Usługi transportowe

Usługi w zakresie przewozu przedmiotów o dużych gabarytach typu
deski, meble, belki, huśtawki itp.